2018-12-07

Dane adresowe

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

 

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

telefon: 071 33 49 400

fax: 071 36 21 306

 

adres e-mail: dcchp@dcchp.pl

NIP 894-24-56-112

REGON 000294295

PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647

Księga rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego 000000001276

KRS 000034320

Status: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

Telefony:
Informacja 71 33 49 400
Izba Przyjęć – przyjęcia nagłe 71 33 49 479
Izba Przyjęć – przyjęcia planowe 71 33 49 430
Regionalna Przychodnia Specjalistyczna - kierownik 71 33 49 443
Regionalna Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja 71 33 49 481, 482
Inspektor Ochrony Danych 71 33 49 533
Dyrektor Centrum 71 36 21 533
Sekretariat 71 33 49 428
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 71 36 21 431
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych 71 33 49 577
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 71 33 49 530
Kancelaria 71 33 49 521
Faks 71 36 21 306
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 71 33 49 533
   
Dział Polityki Kadrowo-Płacowej - kierownik 71 33 49 529
Dział Polityki Kadrowo-Płacowej 71 33 49 528
Główny Księgowy 71 33 49 605
Dział Księgowości 71 33 49 509, 599
Główny Specjalista ds. eksploatacji 71 33 49 677
Dział Rozliczeń i Informacji Medycznej – kierownik 71 33 49 512
Dział Technologii Informacyjnych - kierownik 71 33 49 519
Dział Technologii Informacyjnych 71 33 49 434
Dział Budżetowania i Controllingu 71 33 49 444
Biuro Zamówień Publicznych - Kierownik 71 33 49 520
Biuro Zamówień Publicznych - Faks 71 33 49 420
Dział Medyczno-Statystyczy 71 33 49 483
   

Placówka Oborniki Śląskie :

telefon:   sekretariat                      71 310 23 32

               fax                                  71 310 22 51

               Lekarz Naczelny            71 310 21 18

               Centrala/dyżurka piel.    71 310 25 81

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się