Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
25 ogłosz. o kon
25 ogłosz. o kon
06.12.2019 więcej
15ogłosz. o kon. - Porad. Onkol.
15ogłosz. o kon. - Porad. Onkol.
05.12.2019 więcej
24ogłosz. o konkursie anestezjologia
24ogłosz. o konkursie anestezjologia
05.12.2019 więcej
23ogłosz. o konkr. rtg i USG
23ogłosz. o konkr. rtg i USG
03.12.2019 więcej
12oglosz. o kon. dyzury torako
12oglosz. o kon. dyzury torako
02.12.2019 więcej
2 ogłosz. o konk. odział Onko i Porad. Onko
2 ogłosz. o konk. odział Onko i Porad. Onko
29.11.2019 więcej
21ogłoszo o konkur. Oddział Onko Klinicz.
21ogłoszo o konkur. Oddział Onko Klinicz.
27.11.2019 więcej
16 ogłosz. o konkursie na udziel. swiadcz w Porad. Torako
16 ogłosz. o konkursie na udziel. swiadcz w Porad. Torako
19.11.2019 więcej
17 ogłosz. o kon. psycholog klinicz.
17 ogłosz. o kon. psycholog klinicz.
18.11.2019 więcej
11 ogłosz. o kon. na anestezjolog.
11 ogłosz. o kon. na anestezjolog.
18.11.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się