2018-12-06

Książka telefoniczna

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC we Wrocławiu

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA   nr telefonu
Izba Przyjęć Izba - przyjęcia nagłe 71 33 49 479
  Izba – przyjęcia planowa 71 33 49 430
  Kierownik 71 33 49 673
  Fax 71 33 49 679
     
Rejestracja Regionalnej Przychodni Specjalistycznej   71 33 49 481, 482
     
Centrala/Informacja   71 33 49 400
     
Dyrektor Centrum Sekretariat 71 362 15 33
  Sekretariat 71 33 49 428
     
Kancelaria   71 33 49 521
     
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Sekretariat 71 362 13 45
  Sekretariat 71 33 49 431
     
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych   71 33 49 577
     
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa   71 33 49 530
     
Główny Księgowy   71 33 49 605
     
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością   71 33 49 533
     
Inspetor Ochrony Danych   71 33 49 533
     
Dział Polityki Kadrowo-Płacowej Kierownik 71 33 49 529
  Kadry 71 33 49 528,   564
  Płace - kier. 71 33 49 500
  Płace 71 33 49 425,   608
     
Biuro Organizacji Pracy Centrum   71 33 49 506
     
Główny Specjalista ds. Eksploatacji   71 33 49 677
     
Dział Gospodarczy Kierownik 71 33 49 563
    71 33 49 451
     
Dział Techniczny Kierownik 71 33 49 503
    71 33 49 575
     
Biuro Zamówień Publicznych Kierownik 71 33 49 520
    71 33 49 520
  Faks 71 33 49 420
     
Dział Księgowości Kierownik 71 33 49 605
  Księgowość 71 33 49 509, 599
  Kasa 71 33 49 526
     
Dział Budżetowania i Controllingu   71 33 49 444
     
Psycholog   71 33 49 571
     
Pracownik Socjalny dla Chorych   71 33 49 571
     
Specjalista BHP   71 33 49 552
     
Inspektor OC, Inspektor ds. Informacji Niejawnych   71 33 49 552
     
Specjalista d/s P. poż.   71 33 49 555
     
Dział Technologii Inform. Kierownik 71 33 49 519
    71 33 49 434
     
Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych Kierownik 71 33 49 512
  Z-ca Ordynatora 71 33 49 639
     
Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii: Ordynator 71 33 49 437
  Z-ca Ordynatora 71 33 49 639
  Z-ca Ordynatora 71 33 49 586
  Oddziałowa 71 33 49 720
  Gab. lekarzy 71 33 49 511, 586, 639, 539, 498, 419
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 569, 457, 476
     
Oddział Chorób Wewnętrznych IV Ordynator 71 33 49 750
  Sekretariat 71 33 49 663
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 455
  P. Lekarzy 71 33 49 493, 453
     
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V Ordynator 71 33 49 470
  Sekretariat 71 33 49 497
  Oddziałowa 71 33 49 652
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 471
  P. Lekarzy 71 33 49 751, 522
     
Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej Oddziałowa 71 33 49 726
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 609
     
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIA Ordynator 71 33 49 559
  Sekretariat 71 33 49 559 , 558 , 783
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 417
  P. Lekarzy 71 33 49 415, 670
     
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIB Ordynator 71 33 49 514
  Oddziałowa 71 33 49 651
  Sekretariat 71 33 49 669
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 466
  P. Lekarzy 71 33 49 469, 556, 554, 743, 742
     
Oddział Onkologii Klinicznej VII Ordynator 71 33 49 711
  Oddziałowa 71 33 49 604
  Sekretariat 71 33 49 702
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 707 i 465
  P. Lekarzy 71 33 49 667, 553
     
Oddział Anestezjologii i Int.Terapii Ordynator 71 33 49 542
  Oddziałowa 71 33 49 592
  P. Lekarzy 71 33 49 433
  Sekretariat 71 33 49 545
  Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 442
     
Regionalna Przychodnia Specj. Kierownik 71 33 49 443
  Przełożona 71 33 49 588
  Rejestracja 71 33 49 481, 482
     
Poradnia Alergologiczna Rejestracja 71 33 49 684
  Gabinet lekarski 71 33 49 686, 687
  Gabinet zabiegowy 71 33 49 692
     
Pracownia Diagnostyki Obrazowej Kierownik 71 33 49 484
  RTG 71 33 49 540
     
Pracownia Endoskopii   71 33 49 547, 550, 549
     
Sterylizatornia Kierownik 71 33 49 695
     
Prac. Fizjopatologii Oddychania   71 33 49 771
     
Ośrodek Tlenoterapii Domowej   71 33 49 562
     
Dział Fizjoterapii   71 33 49 416
     
Sekcja Zakażeń Szpitalnych   71 33 49 446
     
Koordynator pakietu onkologicznego   71 33 49 728
     
Dział Medyczno-Statystyczny Kierownik 71 33 49 483
  Sekcja Statystyki Medycznej 71 33 49   582 i 583
     
Apteka Kierownik 71 33 49 736 i 561
     
Sekcja Żywienia Kierownik 71 33 49 578
     
Sekcja Higieny Kierownik 71 33 49 485
     
     
PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA w Obornikach Śląskich    
     
Sekretariat/Dział Administracyjno-Gospodarczy Sekretariat 71 310 23 32 (Fax/tel.)
     
Oddział I (Gruźlicy i Chorób Płuc z pododdziałem gruźlicy prątkującej) Gabinet lekarski
Kierownik Oddziału
71 310 23 31
     
  Sekretariat 71 310 20 81
     
Oddział II (Gruźlicy i Chorób Płuc) Gabinet lekarski
Lekarz Naczelny
71 310 21 18
(Fax/tel.)
     
  Sekretariat 71 310 21 16
     
Centrala/Dyżurka Pielęgniarek   71 310 25 81
71 310 25 82
71 310 36 57
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy   71 310 17 26
     
Dział Diagnostyki Obrazowej Pracownie RTG/USG 71 310 17 38

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się