2018-12-07

Oddziały

Nasze oddziały chorób płuc znajdują się na najwyższym poziomie referencyjnym na Dolnym Śląsku. To znak, że leczy się tutaj nawet najbardziej trudne przypadki. Jako jedyne w naszym regionie są one przygotowane do kompleksowej diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów schorzeń układu oddechowego w każdym stadium zaawansowania.

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, wchodzący w skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, to jedyny ośrodek chirurgii klatki piersiowej na Dolnym Śląsku. Jego renoma powoduje, że trafiają do niego pacjenci także z innych, nieraz bardzo odległych rejonów Polski.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to również jedyny w regionie oddział wyspecjalizowany w zakresie diagnostyki i leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach płuc, dla najtrudniejszych przypadków z terenu całego Dolnego Śląska, szczególnie w zakresie urazów klatki piersiowej.

W większości przypadków pacjenci trafiający do Centrum wymagają pełnej diagnostyki i leczenia, które w pełnym zakresie możliwe jest jedynie w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc.

Wykaz oddziałów i ordynatorów:

W skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc wchodzą następujące oddziały szpitalne:
1) Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z oddziałami i pododdziałami:
a) Oddział chirurgii klatki piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii
łącznie 53 łóżka; Ordynator - dr n. med. Marek Marciniak

c) oddział chorób wewnętrznych IV – 32 łóżka;     Ordynator - lek. med. Otylia Kichler
d) oddział anestezjologii i intensywnej terapii     – 7 łóżek; Ordynator - lek. med. Marian Jurkiewicz
e) oddziały gruźlicy i chorób płuc:
V  z pododdziałem inieinwazyjnej wentylacji mechanicznej  –  50 (w tym 8 nieiwazyjnej wentylacji mechanicznej); Kierownik - dr n.med. Paweł Piesiak
VIA Kliniczny –  30 łóżek; Kirownik - dr n.med. Tomasz Dyła
VIB –  62 łóżka;  Ordynator - lek. med. Elżbieta Bielecka
f) oddział onkologii klinicznej – 60 łóżek; Ordynator - lek. med. Joanna Luboch-Kowal

2) Placówka w  Obornikach Śląskich:

a) oddział gruźlicy i chorób płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej – 38 łóżek; Kierownik - lek. med. Jan Trafidło
b) oddział gruźlicy i chorób płuc II – 38 łóżka; Ordynator - lek. med. Małgorzata Koszela
Łącznie – 81 łóżek
c)  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 43 łóżka; kier. Halina Czarnocka

Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z poradniami specjalistycznymi: 

  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
  • Poradnia Alergologiczna,
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
  • Poradnia Proktologiczna,
  • Poradnia Onkologiczna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się