Lista artykułów

Nazwa artykułu
dostawa warzyw BZP.3810.85.2019.KK
dostawa warzyw BZP.3810.85.2019.KK
27.11.2019 więcej
82 wywóz odpadów komunalnych w Obornikach sl.
82 wywóz odpadów komunalnych w Obornikach sl.
26.11.2019 więcej
BZP.3811.4.2019/6
sprzedaż sprzętu rtg wycofanego z użytkowania
25.11.2019 więcej
dostawa teczek na dokumentację medyczną
BZP.3810.86.2019.KK dostawa teczek na dokumentację medyczną
25.11.2019 więcej
BZP.3810.84.2019.JK
wykonywanie okresowych przeglądów
08.11.2019 więcej
BZP.3810.83.2019.KK dostawa teczek na dokumentację medyczną
BZP.3810.83.2019.KK dostawa teczek na dokumentację medyczną
transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
08.11.2019 więcej
BZP.3810.81.2019.JU
Dostawa artykułów biurowych
06.11.2019 więcej
BZP.3810.77.2019.KK dostawa odzieży operacyjnej
BZP.3810.77.2019.KK dostawa odzieży operacyjnej jednorazowej w
ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,
transportem Wykonawcy lub na jego koszt
28.10.2019 więcej
Dostawa urządzeń medycznych-monitor funkcji życia i kardiomonitorów
BZP.3810.79.2019.KK. Dostawa urządzeń medycznych-monitor
funkcji życia i kardiomonitorów
23.10.2019 więcej
80 wywóz odpadów komunalnych w Obornikach sl.
świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego –
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce
Zamiejscowej w Obornikach Śląskich komunalnych i odpadów
segregowanych - stałych
14.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się