Lista artykułów

Nazwa artykułu
BZP.3861.67.2019.JK
dostawa oleju opałowego
04.12.2019 więcej
BZP.3861.66.2019.JK
awaryjny remont dachu,
02.12.2019 więcej
BZP.3861.65.2019.KK serwis i konserwacja sprężarek i osuszaczy
BZP.3861.65.2019.KK serwis i konserwacja sprężarek i osuszaczy
powietrza
21.11.2019 więcej
sprawa BZP.3861.64.2019.TP
wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych w Placówce
Zamiejscowej w Obornikach Sl.
14.11.2019 więcej
BZP.3861.62.2019.JK
Dostawa jaj
30.10.2019 więcej
sprawa BZP.3861.61.2019.TP
Usługa przeprowadzenia przeglądu podręcznego sprzętu
gaśniczego wraz z jego naprawą w razie potrzeby w DCCHP we
Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz w Placówce Zamiejscowej w
Obornikach Śląskich ul. Dunikowskiego 2-8 i ul. Trzebnicka
3-5.
29.10.2019 więcej
sprawa BZP.3861.58.2019.TP
usługa polegająca na przeprowadzeniu dla pracowników
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w
Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich kursu pierwszej
pomocy.
10.10.2019 więcej
57 zapytanie ofertowe
przygotowanie projektu graficznego dwóch tablic informacyjnych
oraz ich wykonanie wraz z dostawą, transportem Wykonawcy lub na
jego koszt.
09.10.2019 więcej
dostawa pulsoksymetrów BZP.3861.56.2019.KK
dostawa pulsoksymetru BZP.3861.56.2019.KK
30.09.2019 więcej
BZP.3861.55.2019.JK
Okresowa kontrola i sprawdzenie stanu technicznego przewodów
kominowych
19.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się